Glukosbelastningstest – GlucosePro

40.00 kr

Avsedd användning: GlucosePro är en färdigblandad glukosdryck som används vid glukosbelastningstest. GlucosePro innehåller 75 g glukos i 250 ml vätska, i enlighet med WHO´s rekommendationer. Detta gör GlucosePro lätt att förtära på fastande mage och icke kväljande.

 

Kategori:

Beskrivning

Glukosbelastningstest – GlucosePro

Glukosbelastningstest – GlucosePro är en färdigblandad glukosdryck som används vid glukosbelastningstest. GlucosePro innehåller 75 g glukos i 250 ml vätska, i enlighet med WHO´s rekommendationer. Detta gör GlucosePro lätt att förtära på fastande mage och icke kväljande. GlucosePro är fri från färgämnen och har en svag smak av hallon. GlucosePro är fri från citrus och kan därför tas intas även av de som är allergiska mot citrus, såsom citron och apelsin. GlucosePro skall tas i enlighet med standardiserade metoder. Serveras gärna kyld. Förvaring: Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp. Hållbarhet: Obruten förpackning håller till utgångsdatum. 24 månaders hållbarhet från produktionsdatum. Innehåll: Vatten, glukos 75 g, hallonarom, citronsyra, kaliumsorbat E-202.

Hur utförs testet?

Före provet ska patienten fasta i 12 timmar. Inledningsvis tas ett fastande blodprov för att fastställa glukosvärde vid fasta. Därefter dricker patienten GlucosePro-drycken, varvid patienten får i sig 75 g glukos i form av saft. Två timmar senare tas ett nytt blodprov för att på nytt fastställa blodsockervärdet.

Hur tolkas resultaten?

Det normala fastevärdet för glukos är under 6,1 mmol/l och värdet efter två timmar under 7,8 mmol/l. Nedsatt glukostolerans föreligger om värdet efter två timmar är 7,8–11,0 mmol/l.

Om värdet efter två timmar är 11,1 mmol/l eller högre är diagnosen diabetes.

Det normala 2-timmars värdet för plasmaglukos är under 7,8 mmol/l. Om 2-timmarsvärdet på sockerbelastningsprovet överstiger 7,8 mmol/l föreligger nedsatt glukostolerans. Detta är information av stor vikt, eftersom personer med nedsatt glukostolerans löper särskilt stor risk att senare i livet utveckla diabetes. Flera studier har visat att livsstilsförändringar, viktminskning och motion kan förhindra eller fördröja insjuknande i typ 2- diabetes (1).

Vid graviditetsdiabetes finns anledning att använda ännu stramare gränsvärden för glukostolerans. Om fastevärdet för plasmaglukos är över 5,3 mmol/l, en-timmes värdet över 10,0 mmol/l eller två-timmars värdet 8,6 mmol/l föreligger misstanke om så kallad graviditetsdiabetes och ytterligare undersökningar bör utföras. Omkring fem procent av alla gravida kvinnor har förhöjda värden.