GlucosePro citron

40.00 kr

Avsedd användning: GlucosePro är en färdigblandad glukosdryck som används vid glukosbelastningstest. GlucosePro innehåller 75 g glukos i 250 ml vätska, i enlighet med WHO´s rekommendationer. Detta gör GlucosePro lätt att förtära på fastande mage och icke kväljande.

Kategori:

Beskrivning

Glukosbelastningstest – GlucosePro

Glukosbelastningstest – GlucosePro är en färdigblandad glukosdryck som används vid glukosbelastningstest. GlucosePro innehåller 75 g glukos i 250 ml vätska, i enlighet med WHO´s rekommendationer. Detta gör GlucosePro lätt att förtära på fastande mage och icke kväljande. GlucosePro är fri från färgämnen och har en svag smak av citron. GlucosePro skall tas i enlighet med standardiserade metoder. Serveras gärna kyld. Förvaring: Oöppnad förpackning kan förvaras i rumstemperatur eller i kylskåp. Hållbarhet: Obruten förpackning håller till utgångsdatum. 24 månaders hållbarhet från produktionsdatum. Innehåll: Vatten, glukos 75 g, citronarom, citronsyra, kaliumsorbat E-202.

Hur utförs testet?

Före provet ska patienten fasta i 12 timmar. Inledningsvis tas ett fastande blodprov för att fastställa glukosvärde vid fasta. Därefter dricker patienten GlucosePro-drycken, varvid patienten får i sig 75 g glukos i form av saft. Två timmar senare tas ett nytt blodprov för att på nytt fastställa blodsockervärdet.

Hur tolkas resultaten?

Det normala fastevärdet för glukos är under 6,1 mmol/l och värdet efter två timmar under 7,8 mmol/l. Nedsatt glukostolerans föreligger om värdet efter två timmar är 7,8–11,0 mmol/l.

Om värdet efter två timmar är 11,1 mmol/l eller högre är diagnosen diabetes.

Det normala 2-timmars värdet för plasmaglukos är under 7,8 mmol/l. Om 2-timmarsvärdet på sockerbelastningsprovet överstiger 7,8 mmol/l föreligger nedsatt glukostolerans. Detta är information av stor vikt, eftersom personer med nedsatt glukostolerans löper särskilt stor risk att senare i livet utveckla diabetes. Flera studier har visat att livsstilsförändringar, viktminskning och motion kan förhindra eller fördröja insjuknande i typ 2- diabetes (1).

Vid graviditetsdiabetes finns anledning att använda ännu stramare gränsvärden för glukostolerans. Om fastevärdet för plasmaglukos är över 5,3 mmol/l, en-timmes värdet över 10,0 mmol/l eller två-timmars värdet 8,6 mmol/l föreligger misstanke om så kallad graviditetsdiabetes och ytterligare undersökningar bör utföras. Omkring fem procent av alla gravida kvinnor har förhöjda värden.