Antick Fästingfrysare (kort datum 202005)

299.00 kr

Frys fästingen först! I den första kliniska studien någonsin som studerat fästingbortplockande visar preliminära resultat att hela 80% får någon form av reaktion om man bara plockar bort fästingen. Bara 10% får en reaktion om fästingen först frusits ihjäl och sedan plockas.

  • Dödar fästingen snabbt och enkelt genom frysning
  • Motverkar överföring av smittsamma vätskor
  • Enkel tillämpning och dosanpassat spraymunstycke
  • Snabbfrysning (torrfrysning) av fästingen innan den tas bort rekommenderas av medicinska institut

 

Slut i lager

Kategori:

Product Description

Frys fästingen först!

Frys fästingen först! I den första kliniska studien någonsin som studerat fästingbortplockande visar preliminära resultat att hela 80% får någon form av reaktion om man bara plockar bort fästingen. Bara 10% får en reaktion om fästingen först frusits ihjäl och sedan plockas.

Köttallergi, förlamning och borrelia – Därför började man frysa fästingar

Fästingar finns i större delen av Sverige, och även i större delen av världen. Av cirka kända 700 fästingarter är de flesta ofarliga för människor. Det finns emellertid ett ganska stort antal farliga fästinfarter spridda över världen.

En av de fästingar som kan ge människor sjukdom är den australiensiska förlamningsfästingen (Paralysis tick). Det var den fästingen som resulterade i de första medicinska rekommendationerna från ASCIA. Rekommendationen att fästingar skall frysas ihjäl innan de plockas bort. ASCIA står för Australian Asian Society of Clinical Immunology and Allergy. Rekommendationerna kom redan på 90-talet och fick ett stort genomslag. Genom att frysa ihjäl fästingen innan den plockades minskade överföringen av farliga ämnen (patogener och allergener) vid bortplockande, och de mycket svåra förlamningssymptom fästingen kunde ge minimerades.

Under slutat av 90-talet blev allergi mot kött mer och mer vanligt förekommande i olika delar av världen, framförallt USA och Australien. Professor Sheryl van Nunen började undersöka den möjliga kopplingen mellan köttallergi och fästingbett, och 2009 kom prof. van Nunen med en publikation där hon fastställde sambandet. Professor van Nunens publikation stärkte rekommendationen att alltid frysa ihjäl fästingar innan bortplockande för att minska risken att smittämnen överförs, och köttallergi utvecklas. Professor Sheryl van Nunen är nu en av de ledande förgrundsgestalterna inom TIARA (Tick-induced Allergies Research and Awarness). Tiaras namnkunniga kommitté av immuneloger och allergi-läkare är ledande inom sina områden. Tillsammans förordar see de via rekommendationer, utbildningsprogram och publikationer att fästingar alltid skall frysas innan de plockas bort.

Antick Fästingfrysare

Dödar fästingen snabbt genom frysning. Skall användas på fästingen innan bortplockning. Metoden minskar risken för fästingöverförda sjukdomar, rekommenderas av ASCIA, finns beskriven i medicinsk kryolitteratur, och är kliniskt studerad.

Effekt:

Motverkar överföring av smittor och allergener i samband med att fästingen plockas bort. Minskar bland annat risken för borreliainfektion och köttallergi. Gör fästingen enklare att ta bort.

Dödar fästingen snabbt och enkelt genom frysning
Motverkar överföring av smittsamma vätskor
Enkel tillämpning och dosanpassat spraymunstycke
Snabbfrysning (torrfrysning) av fästingen innan den tas bort rekommenderas av medicinska institut

Formbeskrivning:

Cylindrisk tryckbehållare, 18 ml, med unikt  dosmunstycke. Förpackad i ytterkartong.